Situatiile financiare 2019 cuprind:

Entitatile intocmesc situatiile financiare in functie de criteriile de marime in care se incadreaza.

Prima categorie de entitati
Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime :
a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi: 10,
întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
1. bilanţ prescurtat (cod 10),
2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20),
3 "date informative" (cod 30)
4 "situaţia activelor imobilizate" (cod 40)

A doua categorie de entitati
Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi: 50,
întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
1. bilanţ prescurtat (cod 10),
2. cont de profit şi pierdere (cod 20),
3 "date informative" (cod 30)
4 "situaţia activelor imobilizate" (cod 40)
5. note explicative la situaţiile financiare anuale.
6 (optional) situaţia modificărilor capitalului propriu
7 (optional) situaţia fluxurilor de trezorerie.

A treie categorie de entitati
Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi : 50
întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
1. bilanţ prescurtat (cod 10),
2. cont de profit şi pierdere (cod 20),
3 "date informative" (cod 30)
4 "situaţia activelor imobilizate" (cod 40)
5. note explicative la situaţiile financiare anuale.
6 situaţia modificărilor capitalului propriu
7 situaţia fluxurilor de trezorerie.

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, și de propunerea de distribuire a profitului (sau de acoperire a pierderii contabile), raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori (raportul comisiei de cenzori se intocmeste doar la societatile pe actiuni).

De asemenea situatiile financiare sunt insotite de declaratia administratorului (ordonatorului de credite, sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective) prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

De anul acesta in arhiva zip se ataseaza si prima pagina din bilant semnata olograf.

CONTACTATI-NE

FACEBOOK